Privaatsuspoliitika

E-poes tellimuse tegemisel kinnitate, et olete läbi lugenud ja nõustute Levier.ee privaatsuspoliitikaga.
  1. Privaatsuspoliitika

1.1. Käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

1.2. Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Levier OÜ e-poe ja kliendi vahelise suhte kohta.

1.3. Levier OÜ kinnitab, et lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse; eesmärgi piirangu ja minimaalsuse; usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse; õigsuse ja säilitamispiirangu põhimõtetest.

1.4. Levier OÜ kinnitab, et teeb endast oleneva, et isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus oleks tagatud ning võtab tarvitusele kõik meetmete nende andmete nõuetekohaseks säilitamiseks.

1.5. Veebilehe kasutamisega (sh uudiskirjaga liitumisel või püsikliendi taotluse esitamisel) kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

  1. Isikuandmete töötleja

2.1. Isikuandmete töötlejaks e-poes on Levier OÜ.

2.2. Levier OÜ poolt hallatavatel veebilehel on isikuandmete töötlejaks Levier OÜ (registrikood 12707851, tegevuskoha aadress Rotermanni 18/1, Tallinn 10111 Eesti, e-post: info@levier.ee).

2.3. Käesolevates tingimustes nimetatakse Levier OÜ e-kauplust ja veebilehe haldajat „Levier OÜ“.

2.4 Levier OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Levier OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Paysera LT UAB-le

  1. Isikuandmete õiguslik alus ja töötlemise eesmärk

3.1. Isikuandmed on andmed, mida Levier OÜ kogub eesmärgiga kliendi ostu või tellimuse täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

3.2. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

3.2.1. Ostu või tellimuse sooritamisel kaupluses või e- poes või e- tellimuskeskkonnas.

3.3. Levier OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

3.3.1. Müügitehingu või teenuse osutamise sõlmimisel (sh tellimused);

3.3.2. Kliendiga kontakteerumine;

3.3.3. Kliendisuhte haldamine;

3.3.4. Kauba kätte toimetamine;

3.3.5. Teeninduse parandamine;

  1. Töödeldavad isikuandmed

4.1. Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Levier OÜ poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:

4.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

4.1.2. Telefoninumber;

4.1.3. E-posti aadress;

4.1.4. Postiaadress , tarne aadress;

  1. Kliendi õigused

5.1. Kliendi õigused Levier OÜ suhtes seoses isikuandmetega on:

5.1.1. Taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele;

5.1.2. Taotleda enda isikuandmete parandamist;

5.1.3. Taotleda enda isikuandmete piiramist;

5.1.4. Taotleda enda isikuandmete kustutamist;

5.1.5. Taotleda enda isikuandmete ülekandmist;

5.1.6. Võtta tagasi varasemalt antud oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on põhjendatud;

5.1.7. Esitada kaebus andmekaitse järelevalve asutusele (Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee , info@aki.ee ).

  1. Isikustamata andmete kogumine (koondandmed) ja kasutamine

6.1. Levier OÜ kogub vastavalt vajadusele isikustamata andmeid, mille eesmärgiks on parandada Levier OÜ poolt klientidele kaupade/teenuste pakkumist.

  1. Uudiskirjade ja pakkumiste esitamine

7.1. Levier OÜ edastab kliendile Levier OÜ poolt müüdavate toodete ja teenustega seonduvalt uudiskirju, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud (nõusolekuks loetakse ka kliendi liitumist uudiskirjaga ja aktiivselt linnukese lisamisega nõusoleku kasti või eraldi kirjalikku sooviavaldust).

7.2. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta (uudiskirjast loobudes või sellekohase avalduse esitamisega Levier OÜ'le).

  1. Turvalisus

8.1. Levier OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised jm meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

8.2. Levier OÜ kinnitab, et ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a kui andmete esitamise kohustus tuleneb kliendile müügitehingu täitmise vajadusest (nt aadressi kullerile esitamine) või õigusaktides sätestatust.

  1. Privaatsuspoliitika tingimuste muudatused

9.1. Levier OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, avaldades muudatused Levier OÜ veebilehel.

9.2. Levier OÜ kinnitab, et kui muudatus peaks mõjutama kliendi õigusi, siis Levier OÜ informeerib antud muudatusest klienti ning kliendil on õigus otsustada, kas annab muudatustele nõusoleku või loobub teenuse kasutamisest.

  1. Isikuandmete töötlemisega seonduvad kontaktandmed

10.1. Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda e-kirja teel: info@levier.ee.

10.2. Isikuandmete töötlemisega teemaga seoses soovitame tutvuda ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehega (www.aki.ee).

 

Levier logo Footer
Tule külla kas Rotermanni või Rocca al Maresse. Ootame teid kohvi ja värskete küpsetistega.
info[at]levier.ee
Levier OÜ
Reg nr. 12707851
KMKR: EE101747233

Rotermanni Levier

Rotermanni 18/1
Tallinn, Eesti
5394 6942

Avatud:
E-T 8-18
K-L 8-20
P 9-18

Rocca al Mare Levier

Paldiski maantee 102
Tallinn, Eesti
60 67 117

Avatud:
E-P 10-21